Avtappningsstationer PolySafe RS av polyetylen, ett fat