Bränslepump Piusi Atex EX50 för fat kpl med tillbehör