Carrytank Combi 400 liter diesel och 50 liter AdBlue