Kallvattenstvätt Reno Industri 160/19 med slangupprullare