Småskalig produktion

Fruktkross, fruktpress, kapsylplomberare eller torkutrustning? Här hittar du allt du behöver för den småskaliga produktionen. Vi har olika storlekar beroende på vilka tillverkningsbehov du har.