Tellbe förvaringssystem

Med smarta förvaringslösningar får du mer utrymme, skapar trivsel och får ordning och reda. Strukturera din arbetsplats, oavsett om det är ett garage, en verkstad eller en butik, så kan du frigöra golvyta som du kan använda till något bättre.

Vi har smarta lösningar som till exempel däckförvaring, redskapshängare, kombiskenor, dubbelkrokar och fjäderklämmor.

Se efter själv vilken stor nytta små lösningar kan göra.