Välj moms
Kategorier
Växel
Har du frågor?
Ring 08-7424740
Öppet 07:30-16:30 alla vardagar.

Leveransvillkor
Vi bjuder på frakten när du handlar för minst 1000 kr exkl. moms.

Med en Carrytank kommer bränslet till maskinen

Låt inte arbetet stå stilla och var rädd om ditt bränsle. Med en mobil tank och automatisk pump kan du tanka din maskin var du vill och när du vill.

Ett batteri med lösa jeepdunkar är inte en optimal lösning när man har långt till tankstationen. Den erfarne säljaren Mattias Johansson, på Swedol i Örebro, har ett bättre förslag:

− En gul Carrytank löser på ett smidigt sätt flera problem för enmans- och småföretagare som är ute och arbetar med traktorer och stora maskiner i otillgänglig terräng, på åkrar och i skogsmark, säger han.


 En tankning i fält från en Carrytank

Med en Carrytank kan du ta bränslet till maskinen ute i fält.


Stor stöldrisk på diesel

Genom att förvara diesel i en Carrytank på din transportbil blir du mobil och kan tanka när du behöver och var du vill. Arbetet behöver inte stå still för att traktorn eller skogsmaskinen ska köras till en tankstation. Dessutom minskar både stöld- och brandrisken eftersom du inte behöver ha stöldbegärlig diesel ståendes i stora tankar ute i obevakade marker.

− Stöld är tyvärr annars ett ganska vanligt problem och då förstörs dessutom ofta även tanken, när tjuven försöker komma åt dieseln, säger Mattias.

Detta är ett vanligt problem även på byggarbetsplatser.

Inbyggd bränslepump i tanken

Carrytank är försedd med en elektrisk, stark pump av hög kvalitet, som är lätt att tanka med. Elanslutning sker enklast från batteriet med hjälp av kabel och batteriklammer som levereras tillsammans med tankarna eller genom att montera en snabbkontakt närmare tanken på exempelvis transportbilens flak.
De tunga maskinerna kan vara kvar ute i markerna under arbetet medan en Carrytank färdas fram och tillbaka med bränslet. Bränslet söker upp maskinen och inte tvärtom.

− Innan Carrytank fanns, tankade de flesta sina maskiner ute i fält med hjälp av 20 liters jeepdunkar med en vanlig liten hällpip. Det blev både tunga lyft och mycket spill, berättar Mattias.

Gul Carrytank passar småföretagaren

Det finns både gul och grå Carrytank för dieseltransporter och förvaring. Reglerna för användning av den gula är enkla och passar småföretagare, medan den grå följer de striktare reglerna för transport av farligt gods (ADR).

Gul Carrytank med lock
Carrytanken sälj med eller utan lock. 
   

Enkla regler för gul Carrytank

Gul Carrytank säljs helt färdigmonterad med pump, varningsetiketter och är anpassad för lastgafflar. Plasttanken måste bytas efter fem år. Utöver detta krävs bara att transportfordonet ska vara godkänt för vikten och precis som för allt som fraktas på ett flak, måste tanken vara väl fastspänd. Ingen märkning av bilen behövs.

Carrytank finns med 220 och 440 liters volym. Gul Carrytank är inte ADR-godkänd.

 

Det finns många olika portabla tankar att välja bland på marknaden. Det viktigaste att tänka på är att man ska ha en stark pump, bra slang och pistolhandtag och att reservdelar ska kunna levereras snabbt och säkert vid eventuellt behov. Skulle man behöva vänta flera veckor på reservdelar – då går poängen med den mobila lösningen förlorad.

− Swedol har arbetat med vår italienska leverantör i över 20 år och produkterna är av hög kvalitet. Skulle olyckan ändå vara framme, kan vi leverera reservdelar inom några dygn, berättar Mattias.


Text: Anna Karin Källén
Foto: Swedol 

Undantag från reglerna för transport av farligt gods

För transport av farligt gods, såsom brandfarligt bränsle, finns det rigorösa gemensamma europeiska regler (ADR). De måste till exempel följas i samband med leveranser och distribution av diesel. Men transporter av farligt gods som genomförs av företag i samband med att man utför sitt huvudsakliga arbete är undantagna från bestämmelserna. Det gäller till exempel en skogsmaskinförare som transporterar en behållare med diesel till sin skotare på en avverkningsplats.

Om din dieseltransport gäller under det gemsamma europeiska regelverket ADR behöver du en grå Carrytank som är ADR-godkänd. ADR-certifikat medföljer och inspektion måste göras varje 2,5 år.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbsida, kan du läsa mer om ADR.

Carrytank 220
Ny carrytank från Italiens största kvalitetstillverkare av bränsletankar. Tankarna har...
5 290:-6 290:-
Carrytank 440
Carrytank 440 från Italiens största tillverkare av bränsletankar – levereras komplett med...
9 790:-
Carrytank CTK 220 ADR
Godkända ADR-tankar för transport. Inspektion varje 2,5 år. ADR-certifikat medföljer tankarna.
7 690:-
Carrytank CTK 450 ADR
Godkända ADR-tankar för transport. Inspektion varje 2,5 år. ADR-certifikat medföljer tankarna.
10 900:-